VIDEO

BILDEGALLERI

roing kabel
11111111
11111
111
firmatrening
Fit4w-35
Fit4w-9
Fit4w-3
Fit4w-7
Fit4w-11
Fit4w-1
Fit4w-14
Fit4w-13
Fit4w-15
Fit4w-18
 

MyWorkout GO

iPhone-X-Mockup_myworkoutGo.png
1

Når du blir medlem i Fit4 får du en invitasjon fra Myworkout på e-post/sms. Klikk på linken i invitasjonen og fyll ut dine detaljer.

2

Etter registrering vil du motta en velkomstmail. Klikk på linken i mailen for å laste ned Myworkout GO på din iPhone eller Android-telefon.

3

Start appen og logg inn med den e-postadresse og brukernavn du registrert din konto med. Begynn å trene!

 

REGLER

Trivsels- og

ordensregler

 • Utstyr skal alltid settes på plass etter bruk.

 • ​​Vis hensyn til andre.

 • Ikke okkuper apparater over lengre tid – la andre slippe til på apparatene mellom settene, dersom det er noen som venter.

 • Inngangspartiet skal kun brukes til å skifte sko.

 • Medbrakt mat er ikke tillatt inne på treningssenteret

 • Skapet som benytte skal tømmes før man forlater senteret. FIT4 tar ikke ansvar for klær som bli lagt igjen, da skapene tømmes regelmessig og innholdet legges oppå skapet.

 • Sko som ble benyttet ved ankomst kan ikke benyttes i senteret

 • Klær og sko må være rene

 • Lek, roping og unødig støy er ikke tillatt.

  (Brudd på reglene kan medfører utestengelse)

 
 

KONTRAKT

 1. Betingelsene gjelder.

 2. Betingelsene gjelder medlemskap på treningssenteret i Fjordveien 1 bestilt via Fit4.no.

 3. Adgang: Ved førstegangs registrering mottar kunden sms med adgangskode for å komme inn. Denne sendes først ut etter kl 0900, og kan benyttes i én uke. I løpet uken må kunden hente armbånd for å komme inn. Armbåndene ligger til venstre innenfor døren. Koden på baksiden av armbåndet sendes inn til post@fit4.no


 4. Betalingsvilkår.

  Kortavgift og avgift for første måned betales ved innmelding. Deretter blir avtalt månedlig beløp trukket fra konto gjennom AvtaleGiro ca 20. hver måned. Det er medlemmets ansvar at fullmakt på AvtaleGiro opprettes, da dette er en avtale mellom medlemmet og medlemmets bank. Det er medlemmets ansvar at AvtaleGiro-fullmakten er i orden til enhver tid, og evt sletting av denne påvirker ikke medlemmets betalingsforpliktelser. Innbetalingen av avdrag skal skje til den avtalte tid.


 5. Manglende betaling.

  Hvis et forfalt avdrag forblir ubetalt, kan senteret utestenge medlemmet til pengene er registrert innbetalt.


 6. Forlengelse.

  Forlengelse av treningstid kan ikke gis uansett årsak


 7. Overdragelse.

  Avtalen kan ikke overdras til andre av medlemmet. Senteret kan overdra denne kontrakt med alle rettigheter til tredjemann.


 8. Egnethet.

  Medlemmet bekrefter at hun/han er fysisk og psykisk skikket til å nyte godt av tilbudet.


 9. Ansvar.

  Det er enighet om at all trening skjer på eget ansvar. Senteret fraskriver seg ethvert ansvar på tap og skade på person eller gjenstander som oppstår under medlemmets opphold i senteret, herunder tap og skader på personlige klær og eiendeler.


 10. Orden.

  Medlemmet plikter å holde seg orientert om, og følge ordensreglene som gjelder på senteret. Disse finnes som oppslag ved inngangen på senteret. Ordensregler som gjelder ved avtaleinngåelse:

   

  1. Utstyr skal settes på plass umiddelbart etter bruk.

  2. Det er ikke tillatt å reservere utstyr.

  3. Skap som medlemmet benytter skal tømmes før man forlater senteret. Låsen åpnes automatisk etter 4 timer og senteret har ikke ansvar for innhold i skapet.

  4. Sko som ble benyttet ved ankomst er ikke tillatt brukt i senteret

  5. Klær og sko skal være rene

  6. Lek, roping og unødig støy er ikke tillatt.


 11. Adgangstegn.

  Dette er personlig og skal alltid registreres ved ankomst. Medlemmet har ikke under noen omstendigheter tillatelse til å slippe andre inn på senteret. Dette gjelder også andre medlemmer. Dette kan medføre et tilleggsgebyr på kr 5.000,-.


 12. Tap.

  Ved tap av adgangstegn må medlemmet varsle senteret umiddelbart slik at dette sperres. Hvis senteret lider noen former for økonomisk tap (tyveri, hærverk osv) pga medlemmets mistede adgangstegn før dette er registrert mistet, kan medlemmet bli stilt til erstatningspliktig ansvar for tapet. Medlemmet må betale for nytt adgangstegn iht gjeldene prisliste.


 13. Doping.

  Bruk/kjøp/salg av doping eller mistanke om dette er oppsigelsesgrunn.


 14. Prisendring.

  Prisen kan endres med 2 måneders varsel. Varsling skjer på epost, ved oppslag på senteret og på Fit4.no.


 15. Informasjon.

  Medlemmet er enig i at informasjon som omhandler medlemmet og som er relevant for trening kan utveksles mellom senterets medarbeidere. Videre godkjennes det at oppgitt e-postadresse og mobiltelefonnummer kan benyttes til å sende ut relevant informasjon om virksomheten, medlemskapet og betalinger.


 16. Endringer.

  Rett til forandringer i tilbudet på senteret forbeholdes.


 17. Oppsigelse.

  Oppsigelse må registreres ved å sende mail til post@fit4.no. Unnlatelse av å møte fram gir ikke rett til å avbryte innbetalingen eller kreve kontrakten forlenget. Innbetalingen kan ikke avbrytes uansett grunn. Det er oppsigelsestid på 1 måned regnet fra første månedsskifte etter at oppsigelsen er registrert. Avdraget i oppsigelsesmåneden skal betales i sin helhet, uavhengig av datoen innmeldingen fant sted. Kunden får trene til innmeldingsdato måneden etter.


 18. Overtredelse.

  Ved overtredelse av betingelser eller regler, kan senteret bortvise medlemmet umiddelbart, samt bringe avtalen til opphør med øyeblikkelig virkning uten plikt til å refundere innbetalt medlemsavgift.